Изберете страница

Брандиране

Технология за Брандиране

Ситопечат
Ситопечатът е технология за печатане върху текстил, пластмаса, стъкло, метал, кожа и други материали. Изображението се изгражда от множество точки, в които или има, или няма изображение, но се различава по вида на използвания междинен преносител – използваме шаблон, изработен от дребноструктурно сито.

Трансферен печат
Трансферният печат е метод, при който с помощта на спомагателно тяло (основно пригодена за това хартия) се пренася изображение към избран обект. Логото се отпечатва в огледален вид върху хартията, а след това чрез термична обработка се пренася върху материала, от който бива изработено работното облекло. В Камтекс84 този процес е напълно автоматизиран чрез топлинни преси.

Бродерия
Бродерията е красива, изработката й оставя добро впечатление и винаги се набива в любителското око. В Камтекс84 този процес е напълно автоматизиран, като бродировъчната машина позволява бродиране на множество цветове.